EU PROJECT
Eвро Проект

Eвро Проект

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500000лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID

Главна цел на проектното предложение:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-5227-C01
Бенефициент: МИЛТОН ООД
Обща стойност: 50 000.00 лв., oт които 50 000 лв. Европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Начало: 19.10.2021
Край: 19.01.2022

BG