Конфекция

konfection

Кетелите в конфекцията са марка KMF – Германия
Автоматите за гладене са марка OTELLO NEPI – Италия

Разполагаме с напълно оборудвана конфекция за плетива. Прави и кетел машини, оверлог, машини за поставяне на марки и копчета, за плетене на илици, Гладачни маси и автомати, професионална машина за пране и сушилня. Това прави цикъла на производство затворен и гарантира контролирано качество на продукцията.